FAQ

Veelgestelde vragen

 

1. Wat doet Het Verschil?

 

Het Verschil biedt laagdrempelige, vrijwillige, preventieve opvoedingsondersteuning aan huis voor alleenstaande ouders met kleuters. We werken vooral rond kleuterparticipatie, vrijetijdsbesteding en opleidings- en terwerkstellingsmogelijkheden voor ouders.

 

 

2. Waar vinden we Het Verschil?

 

Het Verschil is fysiek aanwezig in de gebouwen van het CKG Kapoentje vzw in de Brabantstraat 2 in Oostende.

 

 

3. Voor wie is Het Verschil?

 

Het Verschil staat open voor alle ouders met kleuters die vragen hebben over een van onze 3 pijlers ongeacht geslacht, ras, religie of politieke voorkeur.

 

 

4. Wie mag beroep doen op Het Verschil?

 

Elke dienst, school of andere actor mag contact opnemen met Het Verschil in samenspraak met de betrokken ouders.