INFO

Wie zijn we?

 

Het Verschil is een organisatie erkend door Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschap. Ons team van doelgroepmedewerkers biedt opvoedingsondersteuning op maat aan alleenstaande ouders met jonge kinderen.

 

 

Wat doen we?

 

Het Verschil biedt opvoedingsondersteuning aan gericht op drie grote pijlers: kleuterparticipatie, nuttige vrijetijdsbesteding en opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden. Onze ondersteuning is preventief en volledig vrijwillig. De ondersteuning gebeurt steeds thuis bij de gezinnen zelf.

Onze ondersteuning is preventief, volledig vrijwillig en gratis.

 

 

Voor wie?

 

Voor gezinnen met kleuters (tot 6 jaar) die vragen hebben rond onderwijs, vrije tijd en tewerkstelling.