AANBOD

Wat bieden we aan?

 

Het Verschil biedt opvoedingsondersteuning aan huis aan rond drie thema’s: kleuterparticipatie, nuttige vrijetijdsbesteding en opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden.

 

 

Kleuterparticipatie

 

Kleuterparticipatie betekent concreet dat we gezinnen stimuleren om hun kinderen naar de kleuterschool te laten gaan. Dit betekent meer dan ingeschreven zijn in een school. We sporen de gezinnen niet alleen aan om hun kleuters te laten deelnemen aan het onderwijs, maar ook aan alle andere activiteiten die daar mee gepaard gaan: opendeurdagen, Sinterklaas,...

 

Kleuteronderwijs biedt namelijk grote voordelen voor kinderen. Ze leren essentiële vaardigheden die onder andere belangrijk zijn voor hun verdere schoolcarrière. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren. Ook kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas.

 

We werken op maat van elk gezin en zoeken naar een evenwicht dat voor iedereen werkt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kleuter een dag in de week niet naar school gaat omdat de ouder in het weekend werkt. We proberen samen met elk gezin een balans te zoeken tussen gezin, school en werk.

 

 

Vrijetijdsbesteding

 

Onze ondersteuners helpen ouders bij het aanbieden van nuttige en waardevolle vrije tijd aan hun kleuters. Er wordt gezocht naar betaalbare en leuke vrijetijdsbesteding en er wordt wegwijs gemaakt in de wirwar van het aanbod (vb Sportkans, Kunstkans, Grabbelkans, Vakantieparticipatie) aan reducties die men kan aanvragen.

 

 

Opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden

 

De opvoedingsondersteuners helpen ouders bij hun zoektocht naar een geschikte opleiding of job. Het belang van het hebben van een job of het volgen van een opleiding (her-integratie in de maatschappij, zelfrespect, eigenwaarde, sociale contacten) wordt hierbij benadrukt.

 

 

Hoe gaat het in z’n werk?

 

Onze medewerkers komen twee keer per week langs om het gezin te ondersteunen. Alles gebeurt in overleg, op vrijwillige basis en op een vraaggerichte manier.